Team kerndoelen rekenen en wiskunde

Voor de actualisatie van de kerndoelen moderne vreemde talen is een team samengesteld.