Ana Llamazares

Ana Llamazares

Contactinformatie

Ana Llamazares

vakexpert

Ik ben tweetalig opgevoed en heb tijdens mijn middelbare schooltijd nog 3 talen bijgeleerd. Ik ervaar mijn talenkennis als een grote rijkdom. Doordat ik meerdere talen spreek en versta kan ik met doeltaalgebruikers in contact komen en leren over hun taal en cultuur. In mijn dagelijks werk doceer ik literatuur en cultuur van Spanje aan de Hogeschool Utrecht en geef ik daarnaast vakdidactiek moderne vreemde talen aan de Hogeschool en aan de Universiteit Utrecht. Mijn drive is enerzijds studenten de grote pracht aan talige en culturele uitingen laten ontdekken van de Spaanstalige wereld. Anderzijds put ik groot genoegen uit het in gezamenlijkheid werken aan vraagstukken over hoe de talige wereld op de leerlingen over te brengen.

Om in de huidige maatschappij als een respectvol burger te kunnen functioneren is het spreken van meerdere talen een groot voordeel. Leerlingen brengen een waardevolle schat aan kennis mee vanuit de basisschool. Daar zit ook al een behoorlijke talenkennis bij, vaak al meer dan alleen de moedertaal. Hoe mooi is het om die kennis optimaal te benutten en uit te breiden, door taalbewustzijn te kweken en intercultureel begrip te stimuleren.

Daar draag ik in het kerndoelenteam moderne vreemde talen graag mijn steentje aan bij.