Judith Hagedoorn

Judith Hagedoorn

Contactinformatie

Judith Hagedoorn

leraar vo

Mijn naam is Judith Hagedoorn en ik heb ruim 20 jaar werkervaring binnen het voortgezet onderwijs. Ik geef met name les in de onderbouw van het vmbo (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg). Ik geef het liefst actief, spelenderwijs en gedifferentieerd les. Ook houd ik me bezig met onderwijs- en curriculumontwikkeling. Ik hoop met mijn kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan de actualisatie van de kerndoelen. Wetenschappelijke inzichten en kaders vanuit de overheid zijn van belang in het onderwijs, maar dat krijgt pas echt betekenis als het vertaald wordt naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarom ben ik ook zeer gemotiveerd om te werken aan de actualisatie van de kerndoelen en zie ik uit naar de vertaalslag binnen het toekomstige onderwijs.