Marleen Spierings

Marleen Spierings

Contactinformatie

Marleen Spierings

leraar vo

"After years of observing all kinds of people dealing (or not) with cross-cultural situations, I decided to try to make sense of what was happening to them. I wanted to explain why some people seemed to get a lot better at communicating across cultural boundaries while other people didn't improve at all, and I thought that if I were able to explain why this happened, trainers and educators could do a better job of preparing people for cross-cultural encounters." (Bennett, 2004).

Interculturele communicatieve competentie is essentieel voor taalontwikkeling en cultuurbesef in een gelijkwaardige wereld en samenleving. Als docent en projectleider bij het Rijnlands Lyceum Oegstgeest werk ik aan het integreren van deze ICC-competentie in ons onderwijssysteem. Samen versterken we het cultureel, sociaal en economisch kapitaal van al onze leerlingen in Nederland.

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) biedt een structuur om interculturele doelen in het leerplan voor moderne vreemde talen op te nemen. Dit bevordert begrip, vermindert stereotypen en stelt leerlingen in staat om effectief te communiceren in internationale contexten.

Om deze doelen te bereiken, is het belangrijk om leraren in het primair- en voortgezet onderwijs de nodige middelen en training te bieden om lessen binnen een taal- en cultuur leerplan te kunnen ontwikkelen. Professionele ontwikkeling en uitwisselingsprogramma's dragen bij aan interculturele communicatievaardigheden. Samen kunnen we interculturele communicatieve competentie bevorderen en een inclusieve en begripvolle samenleving opbouwen.