Miriam Spierings

Miriam Spierings

Contactinformatie

Miriam Spierings

procesregisseur

In de afgelopen jaren heb ik mijn passie voor onderwijs ingezet om essentiële verbeteringen in organisatie en bestuur te bewerkstelligen. Mijn drijfveer daarbij is het fundamentele vraagstuk achter ons onderwijssysteem: waarom doen wij dit? Wat is er nodig om leerlingen én leraren uit te dagen?

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat kerndoelen belangrijk zijn als leidraad. Duidelijkheid over wat moet en wat mag, bevordert zelfsturing en verantwoordelijkheid. Dit bereidt leerlingen voor op een diverse en geglobaliseerde maatschappij. Meertaligheid speelt hierbij een cruciale rol als toegangspoort naar wereldburgerschap. Het is van belang om vaardigheden en inhouden te integreren, zodat leerlingen taal- en cultuurbewust kunnen communiceren. En daar zet ik me het komende jaar voor in, als procesregisseur actualisering kerndoelen moderne vreemde talen! Ik begeleid het kerndoelenteam bestaande uit curriculumexperts, leraren en vakexperts om binnen 12 maanden effectieve én duurzame conceptkerndoelen te realiseren waarin de onderwijspraktijk zichzelf herkent. Op deze wijze hoop ik een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.