Robin Blanker

Robin Blanker

Contactinformatie

Robin Blanker

docent vo

Sinds ik, na enkele jaren afdelingsleider vwo bovenbouw geweest te zijn, weer volledig ben gaan lesgeven, ben ik tot het inzicht gekomen dat het moderne vreemde talen-onderwijs best aan wat verandering toe is. In mijn lessen probeer ik de vaardigheden in samenhang aan te bieden, de productieve vaardigheden centraal te stellen, betekenisvolle taaltaken te ontwikkelen en een grote rol te geven aan de culturele context. Ter ondersteuning laat ik de leerlingen veel woorden leren en leg ik de focus op alleen de belangrijkste grammatica. En daarbij veel herhalen. Ik laat me in mijn onderwijs inspireren door buitenlandse methodes, methodes voor andere talen en methodes uit het verleden, waarbij ik benieuwd ben naar een ander type oefeningen en de visie die hieraan ten grondslag ligt. Met het kerndoelenteam moderne vreemde talen hoop ik dat we voor de komende jaren een inspirerende leidraad kunnen maken, die praktisch en toepasbaar is voor alle mvt-docenten, zijn weerslag vindt in de lesmethodes en leerlingen het gevoel zal geven dat het leren van een moderne vreemde taal relevant is.

Robin Blanker, leraar vo Fons Vitae Lyceum Amsterdam