Praat mee over de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde in de onderwijspraktijk. Meld jouw school nu aan!

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Maar wat moet je kennen, kunnen en ervaren om nu – en later als volwassene – actief mee te kunnen doen in de samenleving? Na bijna 20 jaar komen er nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde. Het afgelopen jaar heeft een kerndoelenteam van leraren, vak- en curriculumexperts hard gewerkt om de huidige kerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde voor het po, de onderbouw van het vo en (v)so te actualiseren. SLO bood 28 september jl. de conceptkerndoelen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan. Stap één is daarmee gezet.

Volgende fase in het actualisatieproces
Nu breekt de volgende fase aan en is het tijd om scholen te raadplegen en in gesprek te gaan met onderwijsprofessionals over de verwachte bruikbaarheid van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk. Daarom is SLO voor de periode van januari t/m maart 2024 op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- en rekencoördinatoren en IB’ers die als afvaardiging van het team van een school (po, vo en (v)so) met ons mee willen denken over de conceptkerndoelen Nederlands en/of rekenen en wiskunde. En die mee willen doen door een van de acht regiobijeenkomsten bij te wonen en een praktijkopdracht uit te voeren. Klik hier om je direct aan te melden.

Waarom meedoen?
Door mee te doen aan deze volgende stap krijg je als school en onderwijsprofessional alvast een idee hoe de kerndoelen (en uitwerkingen) voor de leergebieden Nederlands en rekenen en wiskunde voor po, onderbouw vo en (v)so eruit komen te zien. Je denkt alvast na hoe je de conceptkerndoelen straks kunt vertalen naar de praktijk. Er is volop gelegenheid om over de conceptkerndoelen vragen te stellen, je mening te delen en van gedachten te wisselen met andere scholen uit de regio. Zo zorgen we er met jouw bijdrage voor dat we in de zomer een definitieve set kerndoelen aan het ministerie van OCW kunnen aanbieden en dat de scholen straks goed voorbereid aan de slag kunnen.

Wat kun je als school verwachten?
De volgende fase in het actualisatieproces bestaat uit vier stappen. Hieronder lichten we de stappen toe.

Stap 1. Bijwonen van één regiobijeenkomst
In de periode van januari tot en met maart 2024 organiseert SLO acht bijeenkomsten door heel Nederland. Tijdens de regiobijeenkomst lichten we de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde toe, gaan we met elkaar en scholen uit jouw regio in gesprek over de conceptkerndoelen en hoe je die straks kan vertalen naar jouw lespraktijk. Bij de regiobijeenkomst in Leeuwarden staan we ook stil bij het leergebied Fries. De bijeenkomsten worden georganiseerd op een dinsdag of donderdag van 16:00 – 20:00 uur. Je hoeft maar één bijeenkomst bij te wonen.

Stap 2. Aan de slag op school: de praktijkopdracht
Om goede feedback te verzamelen, vraagt SLO om na de bijeenkomst met collega’s uit je vakgroep of team in gesprek te gaan over de conceptkerndoelen. Voor deze gesprekken krijg je een praktijkopdracht, tips en materialen mee zodat je het gesprek eenvoudig bij jou op school kunt voeren. De bevindingen leg je vast en koppel je digitaal terug aan SLO. Tijdens de regiobijeenkomsten wordt de praktijkopdracht uitgelegd en wat je daarvoor precies gaat doen. SLO is tijdens de uitvoering van de opdracht beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Stap 3. Uitkomsten praktijkopdrachten bundelen en verzamelen door SLO
SLO bekijkt en weegt alle feedback op de conceptkerndoelen zorgvuldig en raadpleegt waar nodig experts voor vervolgstappen. Het resultaat van de analyse gebruiken we om de set conceptkerndoelen aan te scherpen en een definitieve set kerndoelen op te leveren. In een verantwoordingsdocument, dat we na afloop toesturen, lees je terug welke keuzes zijn gemaakt en hoe het proces is verlopen.

Stap 4. Aanbieden conceptkerndoelen aan OCW voor vastlegging in de wet.
Als eindproduct van deze fase worden de kerndoelen als definitieve set in de zomer aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangeboden. Het ministerie van OCW doorloopt vervolgens een traject om de kerndoelen in de wet vast te leggen en is verantwoordelijk voor de implementatie. SLO start in 2024 ook met de ontwikkeling van leerlijnen, ondersteunende informatie en materialen, die het onderwijsveld (in brede zin) helpen bij het invoeren van de kerndoelen. Onderdeel van dit ontwikkelingsproces is een consultatie met het onderwijsveld.

Waar zijn de regiobijeenkomsten?
In totaal worden er in januari t/m maart door heel Nederland acht regiobijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten is er een plenaire toelichting op de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. Daarna worden er om in gesprek te gaan groepen gemaakt per leergebied. Op dit moment zijn de exacte locaties nog niet bekend, maar wel de plaatsen en data. Meer informatie over de exacte locatie ontvang je na aanmelding uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Elke bijeenkomst duurt van 16:00 - 20:00 uur.

  • Di 5 maart Leeuwarden (hier is ook aandacht voor het leergebied Fries)
  • Di 12 maart Bergen op Zoom
  • Di 19 maart Groningen

Wie kunnen meedoen?
Om de regiobijeenkomst bij te wonen en praktijkopdracht uit te voeren is het belangrijk dat je samen met circa twee collega’s van jouw school deelneemt en vanuit verschillende perspectieven feedback kan geven. Daarbij is het zeer gewenst dat het team bestaat uit een schoolleider, leraar en IB’er of taal- en rekencoördinator. Voor Leeuwarden is het fijn als er een collega meekomt voor het leergebied Fries. In het aanmeldformulier kun je een vierde persoon aanmelden door de gegevens in te vullen bij de vraag- wil je verder nog iets meegeven. Per regiobijeenkomst kunnen ongeveer 30 scholen meedoen; 10 tot 15 po scholen, 10 tot 15 vo scholen en 4-6 (v)so scholen. We streven naar een goede afspiegeling van Nederlandse scholen en zullen indien nodig een selectie maken van alle aanmeldingen. We laten zo snel mogelijk weten of jouw school is geselecteerd.

Hoeveel tijd kost het om mee te doen?
We verwachten dat iedere deelnemer in de periode van januari t/m mei 2024 ongeveer drie dagdelen (12 uur) besteedt aan dit proces. Dit is inclusief deelname aan één regiobijeenkomst.

Is er een vergoeding?
Scholen krijgen een vergoeding van 3500 euro gebaseerd op deelname van 3 personen. Na aanmelding zullen scholen hier meer informatie over ontvangen.

Direct aanmelden
Wil je meedoen en wil je meedenken over de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk vul dan dit formulier in.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer weten? Klik dan op een van onderstaande links.

Is jouw vraag na het bezoeken van bovenstaande webpagina’s nog niet beantwoord? Mail dan naar: [email protected].

Tot snel op een van de regiobijeenkomsten!

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Leergebieden