Eline Bezem-van Breugel

Eline Bezem-van Breugel

Contactinformatie

Eline Bezem-van Breugel

Leraar po

“Digitale geletterdheid? Wat is dat?” Deze reactie krijg ik van veel mensen buiten het onderwijs als ik vertel dat ik dit schooljaar werk als vakdocent digitale geletterdheid. Een nieuw leergebied waar steeds meer aandacht voor komt. Ik vind het belangrijk dat we leerlingen voorbereiden op de huidige en toekomstige maatschappij, daar hoort digitale geletterdheid bij.


Ik ben dan ook erg blij dat ik dit schooljaar als vakdocent aan de slag kan met de groepen 1 t/m 8. Naast het lesgeven ben ik ict-coördinator en een dag werkzaam op het bestuurskantoor van de stichting. Ik zet me dus op verschillende niveaus in voor digitale geletterdheid. Het is mooi om te zien dat op alle zeven scholen van onze stichting de eerste stappen worden gezet naar het implementeren van digitale geletterdheid.


Het is een prachtkans dat ik hier nu weer aan mag werken als lid van het team van de actualisatie kerndoelen digitale geletterdheid. Ik heb er erg veel zin in!