6 downloads

Digitale geletterdheid in het curriculum

Artikel
10-08-2023

Actualisatie Kerndoelen: meer richting, meer ruimte

Leergebied digitale geletterdheid: "In vier stappen naar conceptkerndoelen."

Infographic kerndoelen

Startnotitie digitale geletterdheid

Startnotitie digitale geletterdheid