Gerard Dümmer

Gerard Dümmer

Contactinformatie

Gerard Dümmer

Vakexpert

Digitale geletterdheid draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot zelfbewuste en kritische burgers die op een constructieve manier een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het draagt bij aan hun creatieve ontwikkeling en geeft ze tools om hun eigen leven richting en vorm te geven. Dat gebeurt natuurlijk niet zonder connectie te maken met de andere vakken in het onderwijs. Integratie waar mogelijk en apart waar dat moet met ruimte voor scholen om aan te sluiten bij hun eigen visie op onderwijs.


Als lerarenopleider Digitale Geletterdheid aan de pabo van Hogeschool Utrecht houd ik mij inmiddels meer dan 20 jaar bezig met dit onderwerp. Dit doe ik binnen de pabo met de collega’s van het cluster digitale geletterdheid, binnen de hogeschool met mijn collega’s van het lectoraat Curriculumvraagstukken funderend onderwijs, landelijk met mijn collega-opleiders in het Netwerk Lerarenopleiders Digitale Geletterdheid en in mijn promotieonderzoek met leraren van het basisonderwijs. Binnen al deze activiteiten blijf ik op zoek naar de mogelijkheden om digitale geletterdheid te integreren in het onderwijs. Ik hoop dat we gezamenlijk richting kunnen geven aan de invulling van digitale geletterdheid in het onderwijs.