Hanneke Oosting

Hanneke Oosting

Contactinformatie

Hanneke Oosting

Procesregisseur

Kinderen kwalitatief én toekomstgericht onderwijs bieden vind ik ontzettend belangrijk. Het is mijn onderwijsmissie dat iedereen zichzelf mag zijn, wordt gezien en het beste uit zichzelf kan halen. Om dit te realiseren vind ik het van belang dat er helder omschreven en actuele kerndoelen zijn, waarbij iedereen dezelfde kansen krijgt. Het is ook echt een waardevolle aanvulling dat er kerndoelen komen voor digitale geletterdheid, omdat dit een belangrijke plaats in de samenleving en in het onderwijs inneemt. Ik ervaar dit vanuit zowel mijn werk als onderwijskundige als in mijn rol als moeder.


Toen ik 2013 de kans heb gekregen om een nieuwe basisschool op te richten met een team van bevlogen onderwijsprofessionals, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om een goede basis te hebben waar je een houvast aan hebt. Op deze school, waar ik later interim directeur van mocht zijn, was digitale geletterdheid verweven in het onderwijsconcept. In deze periode had het onze school een goede richting gegeven als er kerndoelen voor digitale geletterdheid waren geweest. Het gaat ontzettend helpen als er kerndoelen komen waar scholen op kunnen bouwen, zodat leraren zich écht kunnen richten op het verzorgen van goede lessen en een basis hebben om op terug te kunnen vallen.


Sinds 1 januari 2016 ben ik gestart met mijn eigen onderneming Edupos. Dat staat voor ‘Education Possibilities’ oftewel onderwijsmogelijkheden. Deze naam past precies bij mij. Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden, oplossingen en zie overal kansen voor ieder kind. Ik ben te typeren als een sociale, positief ingestelde onderwijskundige en heb oog voor alle betrokkenen bij een proces. Ik heb veel ervaring als onafhankelijke procesbegeleider bij projecten met uiteenlopende onderwijsthema’s zoals doorlopende leerlijnen van basis- naar voortgezet onderwijs. Vanuit deze ervaring ben ik er trots op dat ik als procesregisseur aan de slag ga met een team van experts op het gebied van digitale geletterdheid uit het werkveld. Samen gaan we zorgdragen voor kerndoelen digitale geletterdheid, waarmee iedere school in Nederland goed aan het werk kan. Ik heb er ontzettend veel zin om aan de slag te gaan!