Marloes Nieuweboer

Marloes Nieuweboer

Contactinformatie

Marloes Nieuweboer

Leraar po

Mijn naam is Marloes Nieuweboer. Mijn loopbaan in het onderwijs begon als docent multimedia op het MBO. Daarna ben ik, alweer 16 jaar geleden, in het primair onderwijs terecht gekomen. Daar gaf ik onder andere les in beeldbewerking en probeerde ik al een klein beetje bij te dragen aan de mediawijsheid van leerlingen. Dat deed ik toen nog in een lokaal met 8 trage computers. Dat is nu wel anders. Scholen beschikken inmiddels over voldoende apparaten. Vandaag de dag is het veel belangrijker om te begrijpen hoe de technologie erachter werkt.


Op de school waar ik momenteel werk, de Olympiaschool in Amsterdam, geven wij ons onderwijs projectmatig vorm. We integreren verschillende vakgebieden met elkaar en werken aan onderzoekend en ontwerpend leren, aan de hand van de didactiek. Ook al zijn er momenteel nog geen kerndoelen voor het leergebied digitale geletterdheid: dit speelt een enorm grote rol in al deze vakoverstijgende projecten. Ik zorg ervoor dat de doelen uit leerlijn digitale geletterdheid die ik voor deze school gemaakt heb, terug komen in de projecten. Ook ontwerp ik het onderwijs samen met leerkrachten en bied ik ondersteuning aan collega's waar nodig tijdens het uitvoeren van het eigentijds onderwijs. Ook denk en werk ik mee met de andere 22 scholen van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel over het implementeren en uitvoeren van toekomstgericht onderwijs.


Ik heb veel affiniteit met het integreren van digitale geletterdheid in verschillende leergebieden. Eigentijds onderwijs loopt als rode draad door mijn loopbaan. In al mijn werk binnen en buiten het onderwijs spelen de verschillende facetten van digitale geletterdheid een grote rol. Daarom ben ik blij dat ik met mijn ervaring en enthousiasme een bijdrage mag leveren aan het ontwikkelen van de kerndoelen op het gebied van digitale geletterdheid. Ik hoop op die manier bij te kunnen dragen aan een gelijke basis voor leerlingen en dat leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten liggen.