Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid opgeleverd

Veel scholen zijn in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met burgerschap en digitale geletterdheid. Maar er waren nog geen kerndoelen. En daardoor was het niet duidelijk wat leerlingen hiervoor moeten leren. Daarom is het zo belangrijk dat er ook voor deze leergebieden kerndoelen komen voor zowel het primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs als het (voortgezet) speciaal onderwijs. 6 maart was een belangrijke dag voor het onderwijs: demissionair minister Mariëlle Paul heeft de eerste conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst genomen!

Kerndoelenteams van leraren, vakexperts en curriculumexperts hebben het afgelopen jaar gewerkt aan conceptkerndoelen voor deze leergebieden. Deze teams zijn hierin professioneel en deskundig bijgestaan door advieskringen, met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en van maatschappelijke organisaties. Ook heeft een groep experts meegekeken en advies gegeven om te zorgen dat de kerndoelen geschikt zijn voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Omdat burgerschap en digitale geletterdheid nieuwe leergebieden zijn, zijn ook andere experts buiten de advieskring geraadpleegd over de kern van het leergebied en de conceptkerndoelen.

Met de conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid hebben we nu de conceptkerndoelen opgeleverd voor alle leergebieden binnen de basisvaardigheden. Daarvoor gaf het ministerie van OCW ons in april 2022 de opdracht.

Kerndoelen geven richting en ruimte aan scholen
Het onderwijs heeft behoefte aan een duidelijke opdracht over wat we verstaan onder burgerschap en digitale geletterdheid. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte zijn voor scholen om vanuit hun eigen visie de vertaalslag te maken van de kerndoelen naar de praktijk. De conceptkerndoelen zijn daarom zo beschreven dat de kern van het leergebied is vastgesteld, zonder te voorschrijvend of normatief te zijn.

Samenhang met andere leergebieden
Juist burgerschap en digitale geletterdheid kunnen niet zonder de andere leergebieden: daar krijgen ze betekenis en invulling. Zo is burgerschap nauw verbonden met het leergebied mens en maatschappij of het leren discussiëren bij Nederlands. Digitale geletterdheid komt voor in alle leergebieden, bijvoorbeeld bij het zoeken van betrouwbare informatie, omgang met digitale media en technologie en communicatie via digitale kanalen.

Conceptkerndoelen dit jaar nog beproefd
Na de zomer van 2024 starten we met de fase van beproeven. Ook burgerschap en digitale geletterdheid vereisen een verdere bespreking met het onderwijsveld en experts. Dan onderzoeken we wat het onderwijsveld nodig heeft om deze nieuwe kerndoelen te kunnen invoeren. Want voor de kwaliteit van het onderwijs is meer nodig dan een landelijk curriculum. Actuele kerndoelen zijn een belangrijke voorwaarde, maar geen garantie op goed onderwijs. Leraren en schoolleiders zijn cruciaal bij de vertaling van de doelen naar passende onderwijsactiviteiten, didactiek en toetsing. Actuele leerlijnen en andere ondersteunende materialen zijn daarvoor nodig. Ook daarmee gaan we de komende tijd aan de slag.

Met de opgehaalde feedback tijdens de fase van beproeven scherpen we de conceptkerndoelen aan. Daarna bieden we het ministerie van OCW definitieve kerndoelen aan, die samenhangen met de kerndoelen van de zeven andere leergebieden. Het ministerie start dan het wetgevingstraject en politieke besluitvorming.

Meer informatie?

  • Is jouw school geïnteresseerd om de conceptkerndoelen te beproeven in jullie onderwijspraktijk? Stuur een e-mail naar [email protected].
  • Meld je aan voor automatische updates via onderstaand formulier.

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Leergebieden