Chantal Brunt

Chantal Brunt

Contactinformatie

Chantal Brunt

leraar po

Bij ons in huis was het nooit stil. Altijd werd er wel iets van muziek gemaakt! Ik vond dat heerlijk! Ik dacht altijd dat dit bij iedereen thuis het geval was, totdat ik bij vrienden en vriendinnen thuis kwam en ontdekte dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Mijn ouders stimuleerden mijn culturele basis door mij zelf muziek te laten maken, zelf te laten dansen en door met elkaar voorstellingen en musea te bezoeken, maar lang niet iedereen krijgt die mogelijkheden.

Dat vind ik persoonlijk erg zonde, omdat kunst en cultuur zo’n belangrijk onderdeel is in de samenleving. Voor mij is dat de basis van het leven! Ik vind het belangrijk dat alle kinderen in aanraking komen met de verschillende kunstdisciplines en de kans krijgen zich bewust te worden van hun eigen culturele basis. In mijn eigen lessen als vakleerkracht muziek in het po en als groepsleerkracht in het po probeer ik dit te realiseren bij mijn leerlingen. Niet alleen als losse vakken, maar ook geïntegreerd in andere vakken. In de samenleving is dit namelijk ook onlosmakelijk verbonden met elkaar. De uitdaging en de kans om dit binnen de actualisatie van de huidige kerndoelen aan te pakken, grijp ik met beide handen aan!