Daphne Le Grand

Daphne Le Grand

Contactinformatie

Daphne Le Grand

vakexpert

Mijn missie is dat elke leerling in het Nederlandse basisonderwijs kwalitatief kunstonderwijs krijgt. Leerlingen leren op deze manier zichzelf en de wereld om hen heen te duiden en krijgen de kans om zich creatief te ontplooien.

Hier probeer ik zelf zo veel mogelijk aan bij te dragen vanuit mijn rol als opleidingsdocent Muziek op de Pabo bij de Hogeschool Rotterdam.

Op de pabo maak ik deel uit van de vakgroep Kunstzinnige Oriëntatie bestaande uit collega’s muziek, drama en beeldende vorming. Samen doen wij ons best om toekomstige groepsleerkrachten handvatten mee te geven voor het vormgeven van de kunstvakken in hun onderwijs.

Ik ben een groot voorstander van de samenwerking tussen vakleerkrachten, groepsleerkrachten, pabo’s en conservatoria. In de afgelopen jaren heb ik hier vanuit verschillende rollen bij verscheidene organisaties aan bijgedragen. Ik kijk er ontzettend naar uit om mee te werken aan de actualisatie van de kerndoelen en daar vanuit mijn expertise en ervaring aan bij te dragen.