Maedy de Miranda-Tol

Maedy de Miranda-Tol

Contactinformatie

Maedy de Miranda-Tol

leraar

Mijn naam is Maedy en met 18 jaar ervaring als docent dans in het voortgezet onderwijs en onderwijsontwikkelaar, draag ik met passie bij aan de actualisatie van de kerndoelen kunst & cultuur. Vanuit mijn jeugd, waarin ik diverse kunstuitingen vanuit verschillende culturen ontdekte, is mede mijn visie gevormd als dansdocent, performer en maker, waarin ik heb geleerd dat kunst niet alleen over jezelf gaat, maar ook over de relatie tot de ander en de wereld. Ik wil de waarde en beleving van kunst en cultuur overbrengen en mensen verbinden door samen te creëren. Hierin vind ik het belangrijk om een experimenteel speelveld te creëren waar leerlingen kunnen experimenteren, improviseren, het onbekende verkennen en ontdekken wat ze niet zochten.

Kunstzinnige en culturele ervaringen bevorderen niet alleen kritisch denken en zelfexpressie, maar ook begrip voor anderen en de wereld om ons heen. Vanuit het kunstenaarschap kunnen leerlingen gestimuleerd worden tot toekomstige agents of change waarin ze uiting en invloed kunnen uitoefenen op het discours over verschillende ingrijpende veranderingen die in de wereld spelen.

Als lid van het kerndoelenteam streef ik naar kerndoelen die vrijheid bieden voor eigen invulling en tegelijkertijd kwaliteit waarborgen en houvast geven. Met mijn expertise in dans vertegenwoordig ik binnen het leergebied kunst en cultuur een meer belichaamde manier van maken en beleven, en ik streef naar een breed en divers kunstzinnig en cultureel aanbod.

Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met het kerndoelenteam, waarin we gezamenlijk streven naar kerndoelen die de verbeelding stimuleren, magie van het maken omarmen en een betekenisvolle rol spelen in het leven van elke leerling!