Marthe Brinkel

Marthe Brinkel

Contactinformatie

Marthe Brinkel

leraar po

“Beeldende vorming leerkracht op een basisschool? Dat hoor je niet vaak!” Dat is de reactie die ik meestal krijg van mensen binnen en buiten het onderwijs. Maar juist bij de kunstvakken leren de kinderen allerlei vaardigheden die ze bij andere vakken niet leren. Denk aan de 21st century skills en de executieve functies.

Ik heb docent beeldende kunst en vormgeving gestudeerd. En een tweejarig master kunstgeschiedenis: educatie en communicatie gedaan. Binnen mijn lessen betrek ik dan ook altijd kunstwerken uit de kunstgeschiedenis. Met (jonge) kinderen kunstbeschouwen is geweldig, ze zien soms zoveel meer, dat blijft verassend!

Ik heb op verschillende primair- en voortgezet onderwijs scholen Beeldende Vorming gegeven. Ook in verschillende musea heb ik rondleidingen gegeven aan allerlei doelgroepen. Naast het uitvoerende gedeelte heb ik voor verschillende scholen en musea, curricula of cultuurbeleid geschreven. Ik hoop bij de actualisatie van de kerndoelen mijn kunsthistorische achtergrond en praktijkervaring te kunnen bundelen.

Momenteel houd ik mij naast het lesgeven bezig met het inzetten van vakkrachten op basisscholen. Ik adviseer scholen hoe zij het onderwijs anders kunnen organiseren en meer gebruik kunnen maken van vakkrachten. Door deze nieuwe ontwikkeling denk ik dat het belangrijk is, dat naast dat de kerndoelen herzien worden, zij ook meer bekendheid krijgen.