Mirelle Kloosterman

Mirelle Kloosterman

Contactinformatie

Mirelle Kloosterman

leraar vo

Mijn naam is Mirelle Kloosterman. Mijn loopbaan in het onderwijs startte ik als docent handvaardigheid. De afgelopen jaren kwamen daar beeldende vorming, kunst en ckv bij. Daarnaast ben ik cultuurcoördinator.

Kunst en cultuur zijn van alle tijden, zijn overal ter wereld om ons heen. Zij zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met het mens-zijn. Door het leren van en over kunst en cultuur leren leerlingen de maatschappij, de wereld en zichzelf te ontdekken. Het hebben van een onderzoekende houding vind ik belangrijk, zowel voor leerlingen, collega’s en mijzelf. In mijn beroepspraktijk streef ik naar het stimuleren van deze onderzoekende houding en creëer ik hier een context voor. Geregeld stel ik mijzelf de vraag: hoe leiden wij onze leerlingen op voor de maatschappij van de toekomst, terwijl wij ons bevinden in de waan van de dag? Waar willen wij aandacht aan besteden? Hoe geven wij dat vorm in het curriculum, een fundament, dat de leidraad vormt voor verdere ontwikkeling? Een goed curriculum verschaft duidelijkheid en biedt anderzijds ruimte aan eigenheid van docent en leerling. Wat betekent toekomstbestendig onderwijs? Graag zou ik meer samenhang tussen leergebieden willen creëren, werken aan vakoverstijgende vaardigheden en aan complexe leertaken.