Peter Tol

Peter Tol

Contactinformatie

Peter Tol

vakexpert

Cultuur is de context waarin ons hele leven zich afspeelt en kunstonderwijs biedt leerlingen ruimte voor het verkennen van hun eigen creatieve potentieel. Het maatschappelijke belang van onderwijs in kunst en cultuur is dan ook enorm. De urgentie van kunstonderwijs op het vmbo stond daarom centraal in mijn masteronderzoek Arts and Society aan de Universiteit Utrecht. Naast lerarenopleider op de Hanze-pabo te Groningen ben ik cultuurcoach en muzikant.

Na mijn eerstegraads opleiding aan de academie Minerva en de HKU was ik actief als kunstdocent in het vo, mbo en hbo en als commissielid bij het Fonds Cultuurparticipatie.

Sinds 2021 maak ik met mijn stichting Kunst en Vrijheid zoveel mogelijk verschillende mensen deelgenoot van kunst en cultuur door het organiseren en faciliteren van exposities, optredens en literaire activiteiten. Cultuurdeelname vormt immers de basis van burgerschap. Vanuit die overtuiging hoop ik als vakexpert een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de nieuwe kerndoelen kunst en cultuur.