Manon Nieuwenkamp

Manon Nieuwenkamp

Contactinformatie

Manon Nieuwenkamp

leraar po

Mijn naam is Manon Nieuwenkamp en ik werk al 20 jaar met veel plezier op basisschool De Windroos in Enschede. Naast het lesgeven vind ik het erg leuk om actief bezig te zijn met de ontwikkeling van het onderwijs. Om hier gestalte aan te geven ben ik vijf jaar geleden begonnen met de masteropleiding Leren en Innoveren. Ik heb deze in 2021 met goede resultaten kunnen afronden. Na de masteropleiding ben ik in het schooljaar 2021-2022 aangesteld als W&T-expert bij stichting KOE. Als W&T-expert neem ik op scholen het W&T-kompas af. Dit kompas geeft scholen inzicht in hoeverre W&T is ingebed in de school en helpt de school bij het formuleren van ontwikkeldoelen. Als expert mag ik dit proces begeleiden.

Sinds het schooljaar 2022-2023 werk ik ook als Primor bij stichting KOE. In deze rol onderzoek ik wat leerkrachten nodig hebben om onderzoekend en ontwerpend leren op een adequate manier te kunnen implementeren in het onderwijs.

Ik ben er van overtuigd dat de implementatie van W&T-onderwijs waarbij onderzoekend en ontwerpend leren wordt toegepast, een zeer positieve werking heeft op de leerlingen en hun kansen in de toekomst. Vandaar dat ik denk dat er gestreefd moet worden naar een goede balans tussen het aanleren van kennis en vaardigheden binnen het leergebied mens en natuur. Met mijn ervaring en kennis op dit gebied hoop ik het kerndoelenteam te kunnen versterken. Ik kijk dan ook ontzettend uit naar de samenwerking met andere collega’s van het team actualisatie kerndoelen mens en natuur!