Nienke Nijhof

Nienke Nijhof

Contactinformatie

Nienke Nijhof

vakexpert

Als docent Engineering aan Hogeschool Windesheim en zelfstandig ontwerper weet ik heel goed de verbinding te leggen tussen het (techniek) onderwijs en de praktijk. Deze verbindende kracht zal ik in het kerndoelenteam mens en natuur ook zeker inzetten.

Ik zie mooie kansen in het ontwerpend en onderzoekend leren. Ontwerpen stimuleert te creativiteit en het probleemoplossend denken. Het maakt van leerlingen creatieve denkers en probleemoplossers, die buiten de gebaande paden durven denken. Dát is wat de maatschappij nodig gaat hebben. Het maak- en ontwerponderwijs biedt ook een hele mooie kans voor het integreren van vakken. Deze ontwerpopdrachten zorgen voor vakoverstijgende toepassingen en inhoudelijke verdieping. Multidisciplinair samenwerken dus; dat is voor mij als ontwerper en ontwerpdocent dagelijkse kost.

Met mijn achtergrond als industrieel ontwerpen heb ik een passie voor techniek. Techniek is overal. Het is belangrijk dat iedereen de basiskennis en -vaardigheden voor techniek kent en er vooral niet bang voor is. Iedereen die zegt “Ik ben helemaal niet technisch”, gebruikt toch ook een schaar en een smartphone? Voor techniek heb je kennis van wiskunde, scheikunde, biologie en natuurkunde nodig. Maar techniek is meer dan dat. Het is creatief probleem oplossen en door daar meer nadruk op te leggen, denk ik dat er veel meer jongeren enthousiast gemaakt kunnen worden voor praktische en technisch georiënteerde profielen.