Peter Bom

Peter Bom

Contactinformatie

Peter Bom

vakexpert

Doordat ik ben opgegroeid op het platteland was ik al vroeg geïnteresseerd in de relatie tussen mens en natuur. De lerarenopleiding biologie/scheikunde en vervolgens een studie biologie waren dan ook logische keuzes. Na 10 jaar als leraar vo biologie, NaSK en ANW, ben ik gaan werken als docent Natuur en Techniek op verschillende pabo’s. Daarnaast heb ik basisscholen begeleid bij het implementeren van W&T-onderwijs. Sinds twee jaar begeleid ik ook vmbo-scholen bij het implementeren van projectonderwijs en hybride leren. Het vak/leergebied mens en natuur gaat over de materiele wereld om ons heen; deze wereld leer je pas echt kennen als je de theorie kan testen in de praktijk (of andersom de praktijk herkent in de theorie). In toenemende mate staan po- en vo-scholen voor de uitdaging om, vaak in samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio, een leeromgeving te creëren waarin leerlingen leren zien hoe de mens en natuur-vakkennis met de praktijk samenhangt en relevant is. Voor het bouwen van zo’n leeromgeving zijn duidelijk geformuleerde en actuele kerndoelen nodig. Hier draag ik graag aan bij.