Ton Roelofs

Ton Roelofs

Contactinformatie

Ton Roelofs

procesregisseur

Als startende leraar economie heb ik indertijd ervaren hoe belangrijk het is dat leerdoelen duidelijk geformuleerd zijn om houvast te bieden en niet alleen afhankelijk te hoeven zijn van de methode. Bij uitstapjes naar andere vakgebieden werd mij toen duidelijk hoe belangrijk samenwerking tussen de vakken is en dat er voor leerlingen en leraren geen afgescheiden kolommen moeten bestaan. Voor het samengestelde leergebied mens en natuur ga ik mij als de procesregisseur sterk maken voor die samenwerking tussen de leraren uit het po en uit de verschillende vakken in het vo, samen met de vakexperts en de curriculumexperts.

Daarbij neem ik de ervaringen mee die ik het afgelopen jaar heb opgedaan als procesregisseur rekenen en wiskunde. Het belang van een evenwichtige aandacht voor de inhoud van de opdracht als voor de mens in het team staat voorop. Het samenspel met de advieskring bij het voorleggen van de tussenproducten en de bespreking en de verwerking van de adviezen is telkens een belangrijke stap naar de volgende fase van ontwikkeling. Als na de zomer van 2024 de kerndoelen mens en natuur worden opgeleverd, denk ik zeker nog terug aan het moment dat ik met minder duidelijke leerdoelen zelf in het onderwijs mijn entree maakte. Door de actualisatie van de kerndoelen krijgen leraren nu in elk geval een goed handvat voor de inhoud en vormgeving van hun lessen in het leergebied mens en natuur.