Vincent de Munck

Vincent de Munck

Contactinformatie

Vincent de Munck

vakexpert

Mens en natuur is een prachtig kennisgebied met een grote impact op zowel de mens als de natuur. De kennis en kunde die er in de afgelopen eeuwen is opgedaan heeft onze controle over de natuur vergroot, geeft nauwkeurige voorspellingen en maakt ons moderne leven mogelijk. Dat heeft naast veel voordelen ook nadelen. De nadelen krijgen echter meer aandacht dan de voordelen. Dat levert een ongewenste asymmetrie op. Ik hoop dat we met de nieuwe kerndoelen kunnen werken aan een natuurwetenschappelijke geletterdheid, natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in een historisch kader kunnen plaatsen maar vooral en belangrijker enthousiasme kunnen aanwakkeren voor de wondere wereld van de natuurwetenschap.

Het zichtbaar maken van de verbanden tussen fenomeen en theorie, de ontwikkeling van kennis en de ontwikkeling van de lerende zijn onderwerpen die mij zowel in het vo als nu op het hbo bijzonder interesseren. Binnen het vo werkte ik onder andere als docent scheikunde en ontwikkelde onderwijsmateriaal op het snijvlak van natuurwetenschap en maatschappij. Als lerarenopleider aan de lerarenopleiding scheikunde van Windesheim mag ik meewerken aan het opleiden van nieuwe docenten. Nieuwe collega’s die met de nieuwe kerndoelen ongetwijfeld prachtig onderwijs gaan verzorgen. Ik kijk er naar uit om een rol te kunnen spelen in het vormgeven van de nieuwe kerndoelen voor dit mooie en uitdagende gebied.