Jeroen Koekoek

Jeroen Koekoek

Contactinformatie

Jeroen Koekoek

vakexpert

Het leergebied bewegen en sport is erop gericht om leerlingen breed te introduceren in de bewegingscultuur en het in gezamenlijkheid ontwikkelen van een positieve beweegidentiteit. Het beter leren bewegen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met de curriculumontwikkeling wordt de pedagogische opdracht voor het bewegingsonderwijs ook duidelijker. Een uitdaging die goed aansluit bij mijn passie voor het vakgebied, mijn werk en mijn functie als associate lector en opleidingsdocent spel aan de Calo van hogeschool Windesheim.

Mede door mijn achtergrond en kennis uit promotieonderzoek over sociale interacties, vakdidactiek en spelonderwijs, werk ik momenteel samen met collega’s aan interessante onderzoeksprojecten op het terrein van leren spelen, bewegen samen regelen, motorisch leren, beoordelen, beweegplezier, beweegidentiteit en zelfregulatie. Het zijn belangrijke thema’s die ook een rol zullen spelen in de actualisatie van de kerndoelen. Er zal aandacht zijn voor de socialiserende waarden die het leergebied heeft en voor hoe dat vorm krijgt in de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ik kijk uit naar de samenwerking in het team bewegen en sport en zet me in voor deze taken met als doel om de bruikbaarheid van kerndoelen voor het bewegingsonderwijs te vergroten.