Judith Mulder

Judith Mulder

Contactinformatie

Judith Mulder

leraar vo

Mijn naam is Judith Mulder. Op mijn 21e startte ik in het voortgezet onderwijs als leraar lichamelijke opvoeding op Lek en Linge in Culemborg. Ik werk al vijftien jaar voor dezelfde werkgever, maar ik heb me steeds kunnen ontwikkelen binnen de innovaties die de school heeft doorgemaakt. Dit kenmerkt wat mij betreft het onderwijs: het is een omgeving die enorm dynamisch en veranderlijk is, waar veelal ruimte is om nieuwe ideeën uit te proberen.

Enkele jaren geleden heb ik het voortouw genomen en met mijn sectiegenoten besloten dat de titel ‘bewegen en sport’ beter bij ons vak past. Hierbij bewegen bewust vooropstellend, de waarde van het presteren iets meer naar de achtergrond duwend. Dat is mijn visie op het vak. Het maatschappelijk belang van bewegen staat centraal in mijn lessen. Plezier, afwisseling, uitdaging, met oog voor elkaar en voor een goede omgangssfeer. Niet kijken naar de ander met de gedachte ‘dat kan ik of zij beter’, maar bedenken wat je (van) een ander kan leren. In onze lessen is bij uitstek ruimte om aandacht te hebben voor sociale processen. Ik vind dat dit centraal moet staan in het actualiseren van de kerndoelen.

Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond formatief lesgeven. Ik werk inmiddels 6 jaar met deze methode, waarbij in mijn lessen geen cijfer meer gegeven wordt. Ik blijf hierin nieuwe lesactiviteiten ontdekken en blijf zoeken naar goede manieren van feedbackverzorging. Met backward design krijgen de lessen meer waarde voor de leerlingen, en ook voor mij. In de realisatie van nieuwe kerndoelen zal mijn bijdrage hierop gericht zijn. Ik zie voor me dat sporten meer in elkaar samensmelten in overkoepelende thema’s als balanceren, vrijlopen of zwaaien. Op deze manier komen we los van de benadering per sport (we gaan 4 lessen Ultimate Frisbee spelen) en beoefenen we een vaardigheid als ‘vrijlopen’ meer sportoverstijgend. Een langere lessenreeks biedt dan ook meer ruimte voor variatie, reflectie en zichtbare ontwikkeling.

In het vak BSM, wat ik zowel op havo als vwo-niveau mag geven, creeër ik graag ruimte voor maatschappelijke discussie rondom sport. We bespreken deelname aan wereldtoernooien op een discutabel toneel, of ontwerpen voorlichtingsvideo’s over gezonde leefstijl. Enerzijds zijn we bezig met onze voorliefde voor sport, anderzijds is er aandacht voor de rol van sport in de maatschappij. Met name in deze lessen kan ik veel van beide werelden kwijt. Dit aspect weegt voor mij ook mee in de actualisatie van de kerndoelen. Ik hoop dat we samen een bijdrage kunnen leveren door kerndoelen te ontwikkelen die kinderen samenbrengen in hun plezier in bewegen.