Katrijn Opstoel

Katrijn Opstoel

Contactinformatie

Katrijn Opstoel

vakexpert

Ik ben Katrijn Opstoel, bewegingswetenschapper met een passie voor onderwijs, bewegen en sport. In mijn werk als onderzoeker is ‘bewegen regelen’ een terugkerend thema. Mijn promotieonderzoek (Universiteit Utrecht) richt zich dan ook op het ondersteunen van leraren die meer tijd en aandacht willen besteden aan het bewegen regelen. Daarnaast ben ik als onderzoeker werkzaam binnen het team Kwaliteiten van Leraren aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Academie Educatie) en houd ik mij bezig met de professionalisering van leraren en docenten in het po, vo en hbo.

In mijn werk als onderzoeker ga ik steeds op zoek naar mogelijkheden en kansen om de kwaliteit van het (bewegings-)onderwijs te verbeteren. Als lid van het kerndoelenteam hoop ik aankomend jaar mijn kennis en expertise rond bewegingsonderwijs in het algemeen, en bewegen regelen in het bijzonder in te kunnen zetten. Ik kijk uit naar de samenwerking met de leraren po en vo en de andere vakexperts binnen het team actualisatie kerndoelen bewegen en sport.