Klaas Boomars

Klaas Boomars

Contactinformatie

Klaas Boomars

vakexpert

Ik ben Klaas Boomars, 40 jaar en kom uit Amsterdam. Na het afronden van de ALO heb ik gewerkt in het vo om na 7 jaar te solliciteren bij de ALO als docent Spel. De jaren daarna heb ik naast het geven van veel praktijkgerichte lessen ook andere vakken gegeven met een focus op didactiek en verantwoording van bewegingsonderwijs. Ik heb naast het geven van onderwijs assessments afgenomen, studenten begeleid en namens de faculteit in de deelraad gezeten. Op de ALO heb ik zitting gehad in de curriculumcommissie, accreditatiepanel en sinds 2018 ben ik teamleider van de jaren 3/4 van de ALO Amsterdam.

Ik kijk ernaar uit om met een groep betrokken collega's de kerndoelen te actualiseren. Het is een eervolle taak om voor de jaren die voor ons liggen richting te geven aan de doelen waar ons bewegingsonderwijs een bijdrage aan kan hebben. Ik denk dat ik daarin een mooie rol kan vervullen op inhoudelijk en procesmatig niveau. Ik vind het heel leuk daarbij in contact te komen met een heel divers palet aan voor mij nu nog onbekende collega's.