Nick Keijser

Nick Keijser

Contactinformatie

Nick Keijser

leraar po

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen een leven lang met plezier bewegen en sporten?

Mijn naam is Nick Keijser. Ik ben 18 jaar lang werkzaam als leraar bewegingsonderwijs op basisschool de Waterhof in Delft. Op de Waterhof geef ik aan de groepen 1 tot en met 8 bewegingsonderwijs. Daarnaast ben ik de coördinator van het beweegteam. Het beweegteam inspireert, informeert en adviseert het team over al het bewegen in en om school.

Binnen de stichting (SCO Delft) waar ik werk heb een bovenschoolse aanstelling als coach 'dynamische schooldag'. In samenwerking met de verschillende schoolteams proberen we de schooldagen van de kinderen dynamischer in te richten. Minder zitten en meer bewegen zowel binnen als buiten is het streven.

Ik houd mij bezig met het begeleiden van veranderingen en implementaties op het gebied van bewegingsonderwijs en de dynamische schooldag. Mijn missie is kinderen een leven lang met plezier laten bewegen door een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen. Dit vraagt om voldoende kennis en kunde, een taak waar leraren een belangrijke rol in kunnen spelen. Dat is waarom ik mee wil werken aan het formuleren van actuele kerndoelen.

Ik heb ontzettend veel zin om mijn theoretische interesse en praktische ervaring in te zetten voor de actualisatie van de kerndoelen bewegen en sport en kijk uit naar de samenwerking met andere collega’s!