Dominique Angel

Dominique Angel

Contactinformatie

Dominique Angel

Vakexpert, gericht op vo

Voor mij dient onderwijs leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. Echter, de wil en mogelijkheid om hieraan deel te nemen is niet voor iedere leerling even vanzelfsprekend. De ene leerling krijgt met meer obstakels in de maatschappij te maken dan de andere. Als lid van het team actualisatie kerndoelen burgerschap hoop ik bij te dragen aan concrete en handzame kerndoelen die recht doen aan de pluriforme maatschappij die we zijn. Mijn streven is het creëren van kansengelijkheid, met oog voor de kansenongelijkheid die er nu nog voor veel leerlingen is.


Ik studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna ben ik via het traineeship Eerst de Klas leraar aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs geworden. Inmiddels ben ik nu bijna 7 jaar lerarenopleider aardrijkskunde, eerst op Fontys Lerarenopleiding Tilburg en nu op de Hogeschool van Amsterdam.