kerndoelenteam burgerschap

Voor de actualisatie van de kerndoelen moderne vreemde talen is een team samengesteld.

Bram Hugen
Bram Hugen

Leraar po

Patricia Jansen
Patricia Jansen

Leraar po

Marije Scheepstra
Marije Scheepstra

Leraar po

Johannes Visser
Johannes Visser

Leraar po

Saskia de Bie-Kleinveld
Saskia de Bie-Kleinveld

Vakexpert, gericht op po

Jessica Bouva
Jessica Bouva

Vakexpert, gericht op po

Johanneke Braam
Johanneke Braam

Leraar vo

Matthijs Dijkstra
Matthijs Dijkstra

Leraar vo

Als docent LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie) op een havo/vwo-school in Leeuwarden is het mijn uitdaging om leerlingen te laten argumenteren en debatteren.

Michiel Santegoeds
Michiel Santegoeds

Leraar vo

Mijn naam is Michiel Santegoeds. Ik sta sinds 2010 voor de klas, maar pas sinds kort binnen het voortgezet onderwijs. Op de Nassau in Breda ben ik leraar maatschappijleer en kartrekker burgerschap.

Dominique Angel
Dominique Angel

Vakexpert, gericht op vo

Marianne Vonder
Marianne Vonder

Vakexpert, gericht op vo

Luuk Kampman
Luuk Kampman

Curriculumexpert

Matthijs Driebergen
Matthijs Driebergen

Curriculumexpert

Annette van der Laan
Annette van der Laan

Curriculumexpert

Jildou Dooper
Jildou Dooper

Procesregisseur burgerschap