Jessica Bouva

Jessica Bouva

Contactinformatie

Jessica Bouva

Vakexpert, gericht op po

Als lerarenopleider en docent bij het Uitstroomprofiel Diversiteit en Kritisch Burgerschap op de IPABO zie ik veel verschillende praktijkonderzoeken van studenten langskomen. Denk bijvoorbeeld aan kritisch kijken naar welke perspectieven een methode wereldoriëntatie aanbiedt of onderzoeken of diversiteit in jeugdliteratuur kan bijdragen aan leesmotivatie voor leerlingen. Ook als docent Levensbeschouwing sluit ik aan bij deze thema’s en laat ik de studenten vanuit zichzelf nadenken hoe zij hierin staan. Mijn collega’s en ik hebben de mooie taak om studenten te begeleiden, uit te dagen, verdieping te geven en verschillende perspectieven te bevragen.


De studenten sluiten voor hun onderzoeken aan bij onderwerpen die spelen op hun school en onder hun leerlingen. De onderwerpen laten voor mij zien hoe breed burgerschap kan zijn. Ik kijk er naar uit om in het team van de kerndoelen burgerschap mee te denken over de vertaling van de breedte van deze onderwerpen naar kerndoelen en na te denken over hoe dit zich verhoudt met de doeldomeinen van onderwijs. Ook wil ik nadenken over hoe we rekening houden met de diversiteit die er onder leerlingen, leerkrachten, in het onderwijs is.

Ik hoop dat we komen tot kerndoelen burgerschap die bijdragen aan helderheid voor leerkrachten, docenten en andere educatieve professionals. Met als doel dat zij de ruimte kunnen nemen in het onderwijs om met en voor de leerling bewust met burgerschapsthema’s aan de slag te gaan.