Michiel Santegoeds

Michiel Santegoeds

Contactinformatie

Michiel Santegoeds

Leraar vo

Mijn naam is Michiel Santegoeds. Ik sta sinds 2010 voor de klas, maar pas sinds kort binnen het voortgezet onderwijs. Op de Nassau in Breda ben ik leraar maatschappijleer en kartrekker burgerschap.

Het nadenken over de inhoud en opzet van ons onderwijs en onderwijssysteem, is iets dat bij mij onlosmakelijk verbonden is met het lesgeven. Ik schreef er een aantal artikelen over, begeleidde als procesregisseur verandertrajecten binnen een scholengemeenschap en werkte met een LOF-subsidie verschillende initiatieven uit.

Hoewel ik volledig onderken dat het vormgeven in de praktijk verre van simpel is, vind ik burgerschap wel het meest interessante deelgebied. Het raakt voor mij de kern van het onderwijs: leerlingen helpen bij het denken over en vinden van hun plek in de samenleving, met respect voor de democratische basiswaarden èn met ruimte om eigen keuzes te maken.

Ik ben ervan overtuigd dat een set heldere kerndoelen hieraan kan bijdragen en heb er ontzettend veel zin in om bij te dragen aan de ontwikkeling hiervan.