Matthijs Dijkstra

Matthijs Dijkstra

Contactinformatie

Matthijs Dijkstra

Leraar vo

Een van de belangrijkste taken van het onderwijs is leerlingen leren om zich kritisch te verhouden tot de wereld waar zij deel van uitmaken. Daar houd ik mij iedere dag mee bezig. Als docent LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie) op een havo/vwo-school in Leeuwarden is het mijn uitdaging om leerlingen te laten argumenteren en debatteren. Altijd in reflectie op zichzelf in de wereld. Hierbij staat de relatie tussen leerling en cultuur en maatschappij centraal.

Individuele en sociale ontwikkeling en daarmee de vorming tot burgerschap roept ook vragen op, zoals of burgerschap voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs hetzelfde is? Of burgerschap in het voortgezet onderwijs aansluit bij de ontwikkeling die leerlingen hebben gehad op het primair onderwijs?

Mijn studie op de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht geeft mij dezelfde uitdagingen. Burgerschap is voor mij filosofie bedrijven. Het staat voor mij centraal om de vaardigheden die je leert op school in de praktijk te brengen. Als burgerschapscoördinator in een speciaal daarvoor ingericht team maken we beleid dat aansluit bij de leefwereld van leerlingen, maar dat hen tegelijk ook verleid om eens buiten de eigen comfortzone te kijken. Ik vind het fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan het team actualisatie kerndoelen burgerschap. Ik zal mij hierbij regelmatig buiten de bekende paden begeven om zo te komen tot het beste resultaat.