Dionne Zeldenrijk

Dionne Zeldenrijk

Contactinformatie

Dionne Zeldenrijk

procesregisseur

Ik vind het een mooie kans als procesregisseur bij te dragen aan de totstandkoming van geactualiseerde kerndoelen mens en maatschappij. De wereld verandert en we staan voor grote uitdagingen in de wereld. Het maakt echt uit wat we onze leerlingen leren over de wereld en over de relaties tussen mensen en mensen en hun omgeving.

Ik ben opgeleid als bestuurs-en organisatiewetenschapper, socioloog en heb mijn eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer/wetenschappen. In mijn loopbaan heb ik perioden in de wereld van beleid (bij OCW, VO-raad en grote landelijke programma’s) afgewisseld met functies praktijk (als docent en als schoolleider). Sinds dit schooljaar werk ik als zelfstandig onderwijadviseur en interimmanager. Het liefste werk ik aan complexe maatschappelijke vraagstukken, waarbij ik altijd gericht ben op ontwikkeling van mensen en teams.

Er staat een geweldig team klaar om - in afstemming met de buitenwereld – vorm te geven aan deze actualisatie. Ik zie het als mijn opdracht om alle kennis en expertise te benutten en te komen tot een gedragen kern waarvan we vinden dat alle leerlingen in Nederland die zich tot zich moeten nemen. Een leuke en belangrijke opdracht voor de toekomst van ons allen. Mijn eigen kinderen zitten in groep 5, 3 en 1 van de basisschool. Extra bijzonder om ook voor hen het onderwijs mede vorm te mogen geven.