Irene de Vries

Irene de Vries

Contactinformatie

Irene de Vries

leraar vo

Ongeveer de helft van alle middelbare scholieren kiest geen economie in de bovenbouw, en moet het dus doen met één jaar economieonderwijs in de onderbouw. Maar onze samenleving is niet los te maken van de economie, van de consumptiemaatschappij tot de belangrijke sociaal-maatschappelijke vraagstukken waar onze en toekomstige generaties mee aan de slag moeten. Daarom is het cruciaal dat dat ene jaar wordt besteed aan maatschappelijk relevant economie-onderwijs in een brede mens-en-maatschappij context. Dat geeft leerlingen de kennis en vaardigheden om vol zelfvertrouwen te participeren en vorm te geven aan de samenleving en de wereld.