Koos Sikkema

Koos Sikkema

Contactinformatie

Koos Sikkema

leraar vo

In de ruim tien jaar dat ik geschiedenis geef op CSG Wessel Gansfort in Groningen is de wereld behoorlijk veranderd. Het lijkt of de maatschappij zich steeds sneller ontwikkelt en dat leerlingen steeds meer moeite hebben om de wereld om hen heen te begrijpen. Feitenkennis is steeds gemakkelijker te vinden op het internet, maar het juist interpreteren ervan moeten de leerlingen leren op school.

Dit is de reden waarom ik steeds meer samenwerk met andere vakken en instanties buiten de school. Wanneer ik het bij geschiedenis het modern-imperialisme behandel, leren de leerlingen bij aardrijkskunde over ontbossing en milieuproblematiek en bij economie over ontwikkelingshulp en vrijhandel. Vervolgens koppelen de leerlingen de opgedane kennis aan een vaatje cacao uit een plaatselijk museum en geven zo betekenis aan de opgedane kennis.

Bij het ontwikkelingen van dit soort projecten liggen de kerndoelen als basis. Door de nadruk meer te leggen op verklaringen en ontwikkelingen in plaats van kennis, wordt het nog gemakkelijker om dwarsverbanden te leggen tussen schoolvakken en de wereld buiten school. Dit is mijn ambitie voor het onderwijs en daarom vind ik het een hele eer om samen met collega’s uit het land de kerndoelen van mens en maatschappij te mogen actualiseren.