Luuk de Bakker

Luuk de Bakker

Contactinformatie

Luuk de Bakker

vakexpert

Een leescrisis, internationaal gezien tegenvallende resultaten van Nederlandse scholieren, maatschappelijke verschuivingen die om structurele aandacht in het curriculum vragen; de verwachtingen ten aanzien van de nieuwe kerndoelen voor het domein mens en maatschappij zijn hooggespannen.

Als lerarenopleider en vakdidacticus voor het vak geschiedenis houd ik mij, samen met mijn studenten en collega’s, dagelijks bezig met het zoeken naar – en implementeren van – oplossingen voor bovenstaande kwesties in de onderwijspraktijk. Door de komst van de vacatures voor het kerndoelenteam dat zicht gaat richten op de kerndoelen mens en maatschappij besloot ik dit werk niet langer van de zijlijn te blijven doen, maar om me te mengen in het strijdgewoel en de discussies over de inrichting van een actueel curriculum voor de mens en maatschappijvakken (en in het bijzonder het vak geschiedenis).

Door mijn werkervaring in het voortgezet onderwijs, aan de PABO-opleiding van de Marnix Academie, de Lerarenopleiding Geschiedenis aan Fontys Hogescholen in Tilburg en de Interfacultaire LerarenOpleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam, hoop ik samen met mijn collega’s een waardevolle bijdrage te kunnen gaan leveren aan de ontwikkeling van het actuele curriculum. Ik heb er in ieder geval zin in!