Marian Blankman

Marian Blankman

Contactinformatie

Marian Blankman

vakexpert

De school en de klas is niet los te zien van de samenleving. Leerlingen komen iedere morgen vanuit de wereld de school binnen. Actuele vraagstukken die leven in de samenleving al dan niet nationaal of mondiaal nemen zij mee, ze zijn erover verwonderd en stellen er vragen over. Binnen het leergebied mens en maatschappij staat deze samenleving centraal. Het leergebied helpt leerlingen zaken die spelen in de wereld te verklaren, inzicht te krijgen in ontwikkelingen en te leren kiezen voor alternatieven.

Als lerarenopleider aardrijkskunde aan de pabo van Hogeschool Inholland houd ik me al ruim 25 jaar bezig met dit onderwerp. Dit doe ik binnen de pabo samen met mijn collega’s van de vakgroep wereldorientatie en nationaal en internationaal binnen verschillende netwerken met collega-opleiders. Mijn promotieonderzoek sloot hier bij aan en richtte zich op de vraag hoe we toekomstige leerkrachten basisonderwijs kunnen begeleiden in het ontwerpen en geven van goede aardrijkskundelessen. Inzichten uit dit onderzoek zijn verwerkt in een handboek voor pabostudenten. Daarnaast deed ik onderzoek naar de verbinding van basisschoolleerlingen met hun alledaags omgeving. Ik hoop dat ik mijn opgedane kennis en ervaring kan inzetten bij de invulling van mens- en maatschappijonderwijs.