Marije Groot

Marije Groot

Contactinformatie

Marije Groot

leraar po

Mijn naam is Marije en ik ben 27 jaar. Sinds 2017 sta ik met plezier voor de klas; eerst op een Jenaplanschool in stamgroep 6/7/8 en nu op een Daltonschool in groep 7. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd Master Leren & Innoveren. Tijdens deze opleiding heb ik kennis en ervaring opgedaan met ontwikkelen, onderzoeken, verbeteren en innoveren van het leren van leerlingen en ons onderwijs. Hierbij vind ik het belangrijk aan te sluiten bij maatschappelijke doelstellingen en ontwikkelingen.

Ik ben veel bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van mijn onderwijs; hier ligt mijn passie. De thema’s binnen mens en maatschappij zijn vaak een uitgangspunt en de kern van mijn onderwijs. Hieraan koppel ik graag andere lessen, vaardigheden en vakgebieden. Als leraar vind ik het belangrijk dat leerlingen leren over wie zij zijn en de wereld om hen heen.

Naast leraar zal ik komend schooljaar aan de slag gaan als Leren & Innoveren-specialist en aansluiten bij het kerndoelenteam mens en maatschappij. De kans om betekenisvol te zijn voor alle leerlingen, in plaats van mijn eigen klas en school, heb ik met beide handen aangegrepen. Ik heb er zin in!