Marije Scheepstra

Marije Scheepstra

Contactinformatie

Marije Scheepstra

leraar po

Ik ben Marije, 41 jaar en werkzaam in het primair onderwijs. Ik heb ervaring in alle groepen van het primair onderwijs en werk momenteel in groep 4 op een katholieke basisschool in Sint Nicolaasga.


In de klas merk ik dat kinderen het meest betrokken zijn bij het onderwijs als het dicht bij hun belevingswereld ligt; waarbij een verbinding wordt gelegd tussen de eigen leefomgeving en wat vroeger is gebeurd of wat er ergens anders op de wereld aan de hand is. Het leergebied mens en maatschappij is daarnaast volgens mij bij uitstek geschikt om de verbinding tussen de verschillende vakgebieden te bieden en daarnaast inhouden aan te dragen om het onderwijs meer diepgang te bieden. Het lijkt mij dan ook een prachtige uitdaging om met dit team aan de slag te gaan om een mooie set kerndoelen te ontwikkelen. Ik hoop op een eindresultaat dat verbinding brengt.