Marit Wolferink

Marit Wolferink

Contactinformatie

Marit Wolferink

leraar vo

Vanaf 2007 sta ik voor de klas (vmbo) en sinds 2018 als leraar vso-cluster 2 bij Kentalis Maatman College in Enschede. Ik geef les in aardrijkskunde, maatschappijleer en algemeen vormende vakken. Ik vind het belangrijk om leerlingen kritisch te leren nadenken, leervragen vanuit verschillende standpunten te kunnen benaderen en hierop te kunnen reflecteren.

Het onderwijs heeft een wezenlijke taak om leerlingen wegwijs te maken in een wereld waarin de globalisering zijn intrede heeft gedaan. Dit heeft steeds meer invloed op hun dagelijkse leven. Dat leerlingen hierbij kunnen uitgaan van hun eigen waarden, normen en overtuigingen en daarnaast respectvol leren omgaan met andere meningen. Hierbij staat de relatie tussen leerling, cultuur en maatschappij centraal.

Het nadenken over de inhoud en opzet van ons onderwijs en onderwijssysteem heeft altijd al mijn interesse gehad. In juli 2023 ben ik afgestudeerd aan de master Leren Innoveren Teacher Leader. Ik vind het fantastisch dat ik mijn opgedane expertise op het gebied van onderwijsvernieuwing en innovatie kan inzetten door een bijdrage te kunnen leveren aan het team actualisatie kerndoelen mens en maatschappij. Met heldere kerndoelen hoop ik dat scholen meer richting krijgen op welke wijze zij aan de slag kunnen met mens en maatschappij.