Mark Aarts

Mark Aarts

Contactinformatie

Mark Aarts

vakexpert

Sinds 2003 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als leraar maatschappijleer en geschiedenis in het vo en sinds 2016 als lerarenopleider aan Hogeschool Rotterdam. Ik zie het als een mooie uitdaging en eervolle taak om onderdeel uit te maken van het team van mens en maatschappij.

Mens en maatschappij is een leergebied dat wat mij betreft gaat over handelende mensen in een constant veranderende wereld. Daarin zijn tal van grote en kleinere uitdagingen die van invloed zijn op culturen, samenlevingen en individuen. Het vormt de verhalen die we over onszelf vertellen en welke we de moeite waard vinden om te herinneren en door te vertellen en dus betekenis geven aan ons bestaan. Verleden, heden en toekomst komen er in samen. Dit maakt mens en maatschappij voor mij een boeiend en belangrijk leergebied. Graag zet ik me in om samen met collega’s te komen tot heldere kerndoelen, die richting kunnen geven aan het onderwijs in al die vakken die deel uitmaken van mens en maatschappij.