Mieke van Vemden

Mieke van Vemden

Contactinformatie

Mieke van Vemden

vakexpert

Als lerarenopleider bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg leid ik aardrijkskundedocenten op voor het voortgezet onderwijs. Binnen de opleiding houd ik me voornamelijk bezig met sociaalgeografische en vakdidactische vakken waarbij ik veel aandacht besteed aan curriculumontwikkeling en de rol van docenten daarin. Op dit moment ben ik in de beginfase van een promotieonderzoek naar de dekolonisering van het aardrijkundecurriculum. Binnen het debat rondom dekolonisering ben ik met name geïnteresseerd in de rol die leraren hierin spelen. Ik hoop praktische tools en handvatten te kunnen bieden aan leraren om op een passende manier hun lessen te kunnen dekoloniseren.

Sociaal-politieke onrust en een toenemende onderlinge wereldwijde afhankelijkheid en ongelijkheid brengen grote uitdagingen met zich mee voor elke leraar. Het domein van mens en maatschappij biedt veel kansen om leerlingen actief te betrekken bij deze vraagstukken. Vanuit mijn geografische en onderwijskundige achtergrond kijk ik er dan ook naar uit om samen richting te geven aan een vernieuwde invulling van dit domein.