Ronald Stroo

Ronald Stroo

Contactinformatie

Ronald Stroo

vakexpert

Ik werk als lerarenopleider aan de pabo van Hogeschool Leiden. Daar verzorg ik het vak geschiedenis aan toekomstige basisschoolleerkrachten. In mijn colleges neem ik mijn studenten op energieke en aanstekelijke wijze (o.a. via vertellingen, teacher-in-role, activerende werkvormen, rijke beeldvormers) mee naar andere tijden en werelden. Samen met mijn studenten onderzoek ik hoe geschiedenis - en breder het leergebied mens en maatschappij - in het primair onderwijs kan worden vormgegeven. Als opleidingsdocent wil ik kritische, wereldwijze leerkrachten afleveren, die midden in de samenleving staan, deze zelf ook doorgronden en aan kinderen kunnen uitleggen.

Naast mijn docentschap vervul ik verscheidende andere taken binnen de opleiding. Zo ben ik leidinggevende van een team bestaande uit tien collega’s dat verantwoordelijk is voor leerjaar 2 van de voltijdsvariant; ben ik instituutsopleider van een aantal stagescholen in de regio Haarlem; ben ik studiebegeleider van een tweedejaarsgroep; en verzorg ik trajectonderwijs in de wereldklas (een specialisatie binnen onze pabo). Daarbij was (en ben) ik met enige regelmaat actief als auteur en/of eindredacteur van uiteenlopende publicaties (o.a. kennisbasis geschiedenis (pabo), vakdidactische kijkwijzerbundel, geschiedenismethode Feniks, etc.).

Ik verheug mij erop als lid van het kerndoelenteam mijn ervaring als opleidingsdocent in te zetten bij het formuleren van nieuwe kaders voor oriëntatiekennis. De uitdaging is kaders te formuleren die eigentijds én richtinggevend zijn; ruimte laten aan meer en andere perspectieven; onderling op elkaar afgestemd zijn én elkaar versterken; een doorlopende leerlijn van po naar vo mogelijk maken; en inzetbaar zijn voor zowel een vakgerichte als vakoverstijgende aanpak.