De advieskring

Om te garanderen dat de benodigde expertise wordt betrokken bij de ontwikkeling van conceptkerndoelen, wordt naast het team dat de kerndoelen van Nederlands actualiseert een advieskring ingericht.