downloads

Hieronder vind je relevante downloads over het actualisatie proces van de kerndoelen. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

36 downloads

Artikel: Fase van beproeven in volle gang voor Nederlands en rekenen en wiskunde

Artikel: Verhalen in het curriculum

Conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde

Conceptkerndoelen Nederlands. Rijk, betekenisvol en samenhangend | po en onderbouw vo

Conceptkerndoelen rekenen en wiskunde | po en onderbouw vo

Conceptkerndoelen burgerschap – richting en ruimte in het curriculum? | po en onderbouw vo

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid | po en onderbouw vo

Grip op het curriculumgesprek met je team | po en vo

(Functionele) kerndoelen voor het (v)so

Nu al aan de slag: digitale geletterdheid | po en vo

Van concept tot wet: wanneer krijgen leerlingen nieuwe lessen? | po en onderbouw vo

En nu begint het werk pas! Curriculumimplementatie en de leraar | po en vo

Burgerschap altijd in samenhang |po en vo

Basisvaardigheden en hogere-orde denk/werkwijzen bij rekenen en wiskunde: concurrenten of samen sterk? | vo

Conceptkerndoelen beproeven in de onderwijspraktijk | po en onderbouw vo

Vaardigheden in het nieuwe landelijke curriculum: soorten, ontwikkeling, niveau van beheersing | po en vo

Kerndoelen echt digitaal | po en vo

Nu al aan de slag: Interactie - domein Nederlands | po en vo

Alles wat je moet weten over de nieuwe vorm waarin de kerndoelen zijn beschreven | po en onderbouw vo

De rol van de advieskring burgerschap: democratie en mensenrechten | po en onderbouw vo

Taal- en leesonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften | so en (v)so

Conceptkerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde … maar hoe zit het met de rest? | po en onderbouw vo

Kansen voor rekenen en wiskunde en digitale geletterdheid in samenhang | po en vo

De schoolleider; ben jij spelverdeler, medespeler, teamcoach of game-changer? | po en vo

Reken en wiskundige factchecking in het primair onderwijs | po

Eindelijk een doorlopende leerlijn in het vo: kansen en uitdagingen voor de nieuwe conceptkerndoelen & examenprogramma’s | vo

Nu al aan de slag: burgerschap | po en vo

Taal als systeem, hoe dan | po en vo

Artikel
02-10-2023

Boekje conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde

Artikel
17-10-2023

Formeel opleveringsdocument conceptkerndoelen Nederlands + toelichtingsdocument

Artikel
17-10-2023

Formeel opleveringsdocument conceptkerndoelen rekenen en wiskunde + toelichtingsdocument

artikel Artikel
19-09-2023

Taalonderwijs voor de toekomst

artikel Artikel
02-10-2023

"De advieskring heeft ons scherp gehouden."

Artikel
10-08-2023

Actualisatie Kerndoelen: meer richting, meer ruimte

'We willen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot taalcompetente burgers.'

Infographic kerndoelen