Anne van Buul

Anne van Buul

Contactinformatie

Anne van Buul

Vakexpert, gericht op po

Als docent-onderzoeker aan Hogeschool de Kempel werk ik in de zeer internationale en cultureel diverse Brainportregio. Scholen in deze regio staan voor grote uitdagingen als het om hun taalonderwijs gaat.

In mijn werk geef ik veel trainingen op basisscholen over taalonderwijs aan nieuwkomers en over het omgaan met meertaligheid. Ik vind het belangrijk dat de taalontwikkeling van elk kind op school zo goed mogelijk gestimuleerd wordt en dat zij daarbij alle talen die zij tot hun beschikking hebben mogen benutten.

Daarnaast doe ik er op onze pabo alles aan om aanstaande leraren aan het lezen te krijgen. Want een lezende leraar is een betere leesbevorderaar en die leesbevorderaars hebben we hard nodig om van kinderen vaardige lezers te maken die zich goed kunnen redden in de maatschappij.

Iedereen (digi)taalvaardig! is de slogan van de Bibliotheek. Ik onderschrijf die leus van harte en hoop in het team van de kerndoelen Nederlands, waarin ik samen met anderen graag nadenk over de concretisering en actualisatie van de kerndoelen voor taal, een steentje te kunnen bijdragen aan de realisatie van dat doel.