Esther van Huisstede

Esther van Huisstede

Contactinformatie

Esther van Huisstede

Leraar po

'Grammatica, daar doet mijn leraar altijd zo geheimzinnig over’, deze uitspraak die voorkomt op één van de Loesje posters, maakt voor mij duidelijk hoe kinderen tegen taal kunnen aankijken. Het vak wordt regelmatig als saai en lastig ervaren terwijl taal ons middel tot verbinding is, ons instrument om te laten horen wie we zijn en waar we vandaan komen.

In mijn werk ben ik continu op zoek naar manieren om het vak voor de leerlingen aantrekkelijker te maken, te integreren in anderen vakken, het nut van taal duidelijk te maken en de samenhang tussen de verschillende taalonderdelen te laten inzien. Deze zoektocht mag ik nu voortzetten in het team van de kerndoelen Nederlands!

Mijn naam is Esther van Huisstede-Veth en ik werk in het po als leerkracht en taal- en cultuurcoördinator op de Trekvogel in IJsselstein, onderdeel van stichting Robijn.

Daarnaast ben ik werkzaam als mentor, docent en taalcoördinator in het vo op het Oosterlichtcollege in Nieuwegein. Ook ben ik een van de stuurgroepleden van het LNT. In al mijn functies speelt taal een grote rol. Ik ben daarom ook vereerd dat ik onderdeel mag zijn van het team van de kerndoelen Nederlands om mee te denken over het taalonderwijs voor alle kinderen in Nederland.