Geert van Rooijen

Geert van Rooijen

Contactinformatie

Geert van Rooijen

Vakexpert, gericht op vo

Je hoeft het nieuws maar een heel klein beetje te volgen om te weten dat het schoolvak Nederlands onder vuur ligt op middelbare scholen en basisscholen. Dit ligt natuurlijk niet allemaal aan de kerndoelen voor het vak, maar dat we met een nieuwe basis het lezen, schrijven en inzicht in taal kunnen verbeteren daar ben ik vast van overtuigd.

Net zoals ik vind dat ieder kind gebaat is bij en, misschien nog belangrijker, recht heeft op een goede taalbasis. De herziening van de kerndoelen Nederlands is dan ook een belangrijke voorwaarde in een herwaardering en modernisering van het taalonderwijs.

Mijn onderwijs carrière heeft me veel perspectieven geboden op het schoolvak. Met mijn tweedegraadsopleiding Nederlands (én Aardrijkskunde én Economie) uit Vlaanderen, mijn doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit en mijn eerstegraads Nederlands aan de UVA op zak, heb ik met heel veel plezier bijna twintig jaar Nederlands gegeven in onderbouw en bovenbouw. Eerst in Breda op het Newmancollege en daarna op College de Heemlanden in Houten.

Sinds zes jaar kan ik onder andere die praktijkervaring inzetten als lerarenopleider Nederlands aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Speerpunten die ik naar voren breng zijn een herwaardering van het fictie-onderwijs, meer inzetten op inzicht en minder op ezelsbruggetjes en leerlingen meer “informatiebewust” maken.